Szkolenia BHP Poznań

Szkolenia BHP PoznańNasza oferta skierowana jest dla firm, które cenią sobie należyte wykonywanie obowiązków przez zleceniobiorców oraz profesjonalny charakter zlecanych usług. Każde zlecenie Klienta rozpatrujemy indywidualnie i dopasowujemy do potrzeb. Oferta współpracy może odbywać się na podstawie umowy o współpracę, jak również wykonanie poszczególnych usług. Dla Państwa wygody oraz zaoszczędzenia tak cennego czasu, szkolenia BHP wykonujemy w miejscu działalności firmy lub innym miejscu zaproponowanym przez zgłoszeniodawcę. Oczekując na karty zgłoszeniowe, zapraszamy Państwa do współpracy, jednocześnie zobowiązujemy się do negocjacyjnego sposobu ustalania cen, terminów i form płatności.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnia:

  • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z praca obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która ulega wypadkowi.